Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Disclaimer

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, kan u hiertoe steeds contact opnemen met Sekuur Belux, Oude Stationsstraat 2/A, 9800 Deinze of via info@sekuur.be.

Sekuur Belux levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Sekuur Belux de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Sekuur Belux kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kunt u de beheerder van de website contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Sekuur Belux geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Sekuur Belux kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Sekuur Belux verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

E-mail

Door het overmaken van uw e-mailadres, geeft u toestemming aan de maatschappij Sekuur Belux om deze persoonlijke gegevens te bewaren en om ze te gebruiken als communicatiemiddel bij iedere externe correspondentie.

Google Analytics & Adwords

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Persoonlijk informatie die ter identificatie zou kunnen leiden (e-mailadres, credit card gegevens, name,..) zijn geen onderdeel van de tracking door Google. Op grond van Europees Recht wordt uw IP-adres geanonimiseerd.

U kunt het gebruik van cookies en tracking weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Facebook Tracking

Op www.sekuur.be wordt gebruikt gemaakt van Conversion Tracking en/of Custom Audiences. Op dezelfde manier als beschreven in de paragraaf ‘Gebruik van cookies’ wordt deze tracking ingezet om de gebruiker zo gericht mogelijk te voorzien van informatie en te informeren over onze producten. Ook hier zijn ‘opt-out’ mogelijkheden van toepassing zoals beschreven verder in dit document.

Social Media

Sekuur Belux is op verschillende social media actief. U kunt op verschillende manieren informatie die Sekuur Belux plaatst delen binnen uw eigen netwerk of dat van iemand anders. Dit gebeurt via buttons op social media, onder andere LinkedIn, Twitter en Facebook. Deze buttons waarmee de informatie kan worden gedeeld, komen van en zijn gerealiseerd door deze zelfde social media platforms. Als u met een druk op de button de informatie deelt wordt door het betreffende social media platform een cookie geplaatst. Sekuur Belux heeft hierop geen invloed. Om hier verdere informatie over te krijgen, verwijzen wij u door naar de betreffende social media platforms. Leest u de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en Twitter om te zien welke gegevens worden verzameld en hoe deze worden gebruikt.

Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Internetbrowsers zoals Internet Explorer®, Firefox® of Chrome® laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijderd. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Deze website kan ook cookies gebruiken die op basis van de pagina’s die u op deze website bezoekt, bijhoudt voor welke producten of diensten u interesse kan hebben. Aan de hand van deze cookies en met de hulpmiddelen van het advertentienetwerk van Google (Google AdWords, Google Analytics, het Google Display Netwerk en DoubleClick), kunnen we u op andere websites die deel uitmaken van het Google advertentienetwerk advertenties tonen voor producten en diensten waar u mogelijk interesse voor heeft. Deze techniek wordt ‘remarketing’ genoemd. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens.

Privacybeleid

Sekuur Belux, de verantwoordelijke voor de verwerking, verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden voor doeleinden dit strikt aansluiten bij de Sekuur Belux dienstverlening. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich per post richten tot Sekuur Belux, Oude Stationsstraat 2/A, 9800 Deinze of via info@sekuur.be.

De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Sekuur Belux, Oude Stationsstraat 2/A, 9800 Deinze of via info@sekuur.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Sekuur Belux of rechthoudende derden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over deze disclaimer & privacy policy, stuur deze schriftelijk aan Sekuur Belux, Oude Stationsstraat 2/A, 9800 Deinze.

Wijzigingen

Sekuur Belux houdt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit document, bijvoorbeeld in het kader van nieuwe wetgeving, algemene ontwikkelingen of online diensten. Bekijk daarom regelmatig de laatst gepubliceerde versie.

Contactgegevens

Sekuur Belux VOF

Oude Stationsstraat 2/A

9800 Deinze

Tel: +32 2 793 10 30

E-mail: info@sekuur.be

Ondernemingsnummer: BE 0680.589.216

Registreer een nieuw account

Heb je al een account
Inloggen of Herstel paswoord